Biography
Heyyyy ! I'm Shavy πŸ˜πŸ’•. I'm a 23-years-old mass communication graduate who is a designer by profession and photographer by heart.
​
Being a passionate photographer, I love exploring the variety of photography aspects such as perspective, street, portrait, architecture, photo manipulation and the list goes on πŸ˜‚πŸ™Œ
​
I'm also an aspiring designer and digital content creator skilled in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe AfterEffects and Canva.
​
Expressing ideas and concepts through digital art is an interesting hobby of mine and I'm working on turning it into a freelancing career.πŸ“ΈπŸ“½
Experience
not set
Skills
Adobe IllustratorPhotoshopLightroomAfter EffectsSocial Media DesignCanva
Female
Kuala Lumpur, Kuala Lumpur
Joined on Jun 2022